Giám định nhiên liệu khi giao nhận tàu

Giám định nhiên liệu khi giao nhận tàu (on-off hire bunker survey) là giám định khối lượng dầu nhiên liệu DO và FO trên tàu tại thời gian và địa điểm giao tàu. Địa điểm bàn giao tàu thông thường được chỉ định tại phao số 0, trạm hoa tiêu… … Đọc tiếp Giám định nhiên liệu khi giao nhận tàu