Giám định khoáng sản

Giám định sắt thép phế liệu

IMI là một trong những công ty giám định hàng đầu trong lĩnh vực giám định sắt thép phế liệu, Chúng tôi chuyên giám định khối lượng và chất lượng (grading) của các lô hàng sắt thép phế liệu. Đối với các lô hàng rời chở bằng tàu biển: Thông…Xem chi tiết

Giám định Xi măng và Clinker

          IMI giám định số/khối lượng và chất lượng của Xi măng và Clinker. Điều này có thể thay đổi từ giám định ở nhà máy trong quá trình sản xuất đến giám định ngẫu nhiên các sản phẩm được lưu trữ cuối cùng, và từ kiểm tra…Xem chi tiết

Giám định mớn nước

Nguyên lý cơ bản của phương pháp giám định mớn nước tàu biển/Sà lan là áp dụng định luật Archimedes “Một vật khi nổi tự do trong nước sẽ chiếm một thể tích nước có khối lượng bằng khối lượng của chính nó”. Như vậy khối lượng của hàng hóa…Xem chi tiết

Dịch vụ giám định hàng Kim loại & Khoáng sản

Đối tượng giám định: Than các loại (Coal, Coke…), Quặng các loại (Ferroalloys, Iron ore, Mangane ore…), Vật liệu xây dựng (Clinker, Xi măng, Cát, Đá…), Kim loại (Antimony, Alumilum….), Gang thỏi, Sắt thép phế liệu và sắt thép các loại, … Loại hình giám định khoáng sản: – Giám…Xem chi tiết