Giám định hàng lỏng

Giám định nhựa đường

Nhựa đường tiếng anh là Bitumen hay Asphalt thông thường ở hai dạng: Nhựa đường lỏng ở nhiệt độ trên 100 độ C: Loại này thường được chuyên chở bằng tàu chuyên dụng và được bơm lên bồn chứa chuyên dụng có hệ thống gia nhiệt… Nhựa đường đông đặc ở…Xem chi tiết

Giám định nhiên liệu khi giao nhận tàu

Giám định nhiên liệu khi giao nhận tàu (on-off hire bunker survey) là giám định khối lượng dầu nhiên liệu DO và FO trên tàu tại thời gian và địa điểm giao tàu. Địa điểm bàn giao tàu thông thường được chỉ định tại phao số 0, trạm hoa tiêu……Xem chi tiết

Giám định cấp dầu (DO & FO)

Giám định cấp dầu là giám định khối lượng và chất lượng của nhiên liệu DO, FO khi cấp lên tàu. Giám định khối lượng dầu nhiên liệu được thực hiện bằng cách đo tất cả các két chứa dầu của tàu mẹ (tàu nhận dầu nhiên liệu) trước và sau khi cấp…Xem chi tiết

Giám định khí hóa lỏng (LPG & LAG)

IMI là đơn vị có nhiều năm kính nghiệm trong lĩnh vực giám định khối lượng và chất lượng khí hóa lỏng, có hai loại khí hóa lỏng thông dụng được chuyên chở bằng tàu chuyên dụng đó là khí dầu mỏ hóa lỏng và khí amoniac hóa lỏng. Khí…Xem chi tiết

Giám định nồng độ khí cháy nổ

IMI tiến hành đo kiểm tra tình trạng trơ hóa của hệ thống bồn chứa hàng và các đường ống làm hàng tại các vị trí khác nhau và chứng nhận các vị trí này đã được trơ hóa bằng cách: Tiến hành đo kiểm tra thực tế nồng độ O2, i- C4H10 , H2S, CO…Xem chi tiết