Giám định nhiên liệu khi giao nhận tàu

Giám định nhiên liệu khi giao nhận tàu (on-off hire bunker survey) là giám định khối lượng dầu nhiên liệu DO và FO trên tàu tại thời gian và địa điểm giao tàu.

Địa điểm bàn giao tàu thông thường được chỉ định tại phao số 0, trạm hoa tiêu… khi tàu đến hoặc rời cảng. Chính vì thế việc giám định khối lượng dầu nhiên liệu tại thời gian và địa điểm giao nhận tàu được thực hiện bằng cách đo tính khối lượng dầu nhiên liệu còn lại trên tàu khi tàu đến hoặc khi tàu sắp rời cảng (thực hiện khi tàu ở cảng), sau đó dựa vào định mức tiêu thụ nhiên liệu của tàu để tính ra khối lượng dầu nhiên liệu có trên tàu tại thời gian và địa điểm giao nhận tàu.

Chứng nhận của IMI bao gồm các thông tin: Thời gian và địa điểm giao nhận tàu, thời gian và địa điểm giám định dầu nhiên liệu trên tàu, khối lượng của các loại dầu nhiên liệu tại thời gian và địa điểm giám định, khối lượng của các loại dầu nhiên liệu tại thời gian và địa điểm giao nhận tàu…

Vơi đội ngũ Giám định viên hàng hải chuyển nghiệp và có nhiều năm kinh nghiệm, IMI đã thực hiện giám định nhiên liệu khi giao nhận tàu cho nhiều chủ tàu, công ty khai thác tàu, đại lý vận tải biển…trong và ngoài nước.

Để biết thêm chi tiết về dịch vụ giám định nhiên liệu khi giao, nhận tàu vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH IMI Việt Nam

Địa chỉ: Số 2/101 Phố Phương Khê, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Email: info@imi.vn

Hotline: +84 372 190781

Website: www.imi.vn

Các tin bài liên quan