Kiểm tra độ kín nước của hầm hàng

Kiểm tra độ kín nước của hầm hàng nhằm mục đích đảm bảo hầm hàng không bị nước ngấm vào làm ảnh hưởng đến hàng hóa trong quá trình chuyên chở.

Quá trình kiểm tra kín nước hầm hàng bằng vòi rồng

Để biết thêm chi tiết và được tư vấn về việc kiểm tra kín nước của hầm hàng vui lòng liên hệ:

Các tin bài liên quan