Dịch vụ giám định hàng hải

Đối tượng giám định:

Phương tiện vận tải trên sông và trên biển…

Hàng hóa trên tàu, sà lan, bồn, container…

Loại hình giám định:

– Giám định khả năng đi biển của tàu

– Giám định sạch sẽ, sự phù hợp hầm hàng

– Giám định kín chắc hầm hàng

– Đo lường: đo thể tích hàng hóa, hầm hàng

– Giám sát trước và trong quá trình xếp/dỡ hàng hóa

– Giám định chằng buộc / chèn lót hàng trên tàu / sà lan

– Giám định khối lượng hàng rời bằng phương pháp đo mớn nước, hàng lỏng bằng phương pháp đo thể tích

– Giám định tổn thất hàng hóa, phương tiện vận tải

– Giám định tàu trước khi cho thuê/giao trả (On-Off Hire)

– Giám định khi cấp dầu (Bunkering)

– Tư vấn / Giám định các loại hình dịch vụ đặc thù theo yêu cầu

 

Để biết thêm chi tiết và được tư vấn về dịch vụ giám định hàng hải, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH IMI Việt Nam

Địa chỉ: Số 2/101 Phố Phương Khê, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Email: info@imi.vn

Hotline: +84 372 190781

Website: www.imi.vn

Các tin bài liên quan