Giám định giới hạn độ ẩm vận chuyển (TML)

Giám định giới hạn độ ẩm vận chuyển – TML (Transportable Moisture Limit) thường được thực hiện đối với các loại hàng hóa có thể hóa lỏng như quặng cám/mịn bao gồm cả quặng nickel, quặng sắt mịn, quặng đồng mịn… có thể hóa lỏng và dịch chuyển nếu độ ẩm cố hữu của nó quá lớn.

Hậu quả lớn nhất do hàng hóa lỏng là sự dịch chuyển hàng hóa trong hầm hàng làm mất ổn định của tàu dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng. Do đó, việc xác định giới hạn độ ẩm vận chuyển (TML) của các loại hàng hóa trên là vô cùng quan trọng.

Việc giám định TML của các loại hàng hóa lỏng phải được thực hiện trước khi hàng được xếp lên tàu, nhưng không được giám định trước khi xếp hàng quá lâu (thông thường trong phạm vi 7 ngày trước khi xếp hàng lên tàu).

Bộ Luật IMSBC của IMO yêu cầu chỉ chấp nhận xếp hàng có khả năng hóa lỏng lên tàu khi độ ẩm hàng hóa thực tế nhỏ hơn so với giới hạn độ ẩm vận chuyển (TML) của chúng (chênh lệch giữa TML và điểm hóa lỏng FMP là 1/10 của FMP). Trong trường hợp ngược lại, Bộ Luật IMSBC khuyến nghị rằng thuyền trưởng có quyền từ chối nhận hàng hóa bị ẩm.

Việc giám định TML được thực hiện thông qua việc xác định điểm hóa lỏng FMP (Flow Moisture Point) của hàng hóa trong kho/bãi theo các tiêu chuẩn của ISO và các quy định của Bộ luật IMSBC.

Lấy mẫu phân tích độ ẩm và làm TML
Lấy mẫu phân tích độ ẩm và làm TML của hàng trong kho trước khi xếp xuống tàu
Xác định điểm hóa lỏng FMP (Flow Moisture Point)
Xác định điểm hóa lỏng FMP (Flow Moisture Point)
Giám định TML
Giám định TML

Để biết thêm chi tiết và được tư vấn về dịch vụ giám định giới hạn độ ẩm vận chuyển (TML) đối với các loại hàng hóa có thể hóa lỏng, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH IMI Việt Nam

Địa chỉ: Số 2/101 Phố Phương Khê, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Email: info@imi.vn

Hotline: +84 372 190781

Website: www.imi.vn

Các tin bài liên quan