Giám định khí hóa lỏng (LPG & LAG)

IMI là đơn vị có nhiều năm kính nghiệm trong lĩnh vực giám định khối lượng và chất lượng khí hóa lỏng, có hai loại khí hóa lỏng thông dụng được chuyên chở bằng tàu chuyên dụng đó là khí dầu mỏ hóa lỏng và khí amoniac hóa lỏng.

Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG): Là loại khí ga thông dụng trong cuộc sống hàng ngày, thành phần chính gồm có propane (C­3H8) và Butan (C4H10) được pha trộn theo tỷ lệ tùy ý người sử dụng. Ngoài 2 thành phần này, còn có các chất với hàm lượng rất ít như: Metan (CH4), Etan (C2H6), Buten (C4H8), Pentan (C5H12), từ Heptan (C6H14) trở lên hầu như không có.

Khí amoniac hóa lỏng (LAG): Thành phần chính là Amoniac (NH3) có ngậm một hàm lượng nước không đáng kể. Do đó có thể xem chất này gần như tinh khiết về kỹ thuật.

Giám định khối lượng một lô hàng Gas hóa lỏng: Là kiểm tra, xác định các số đo phần lỏng, phần hơi, nhiệt độ, áp suất của các hầm và trim, list của tàu. Sau đó dùng các bảng định lượng hầm, chuyển đổi thể tích, khối lượng… để tính toán thể tích, khối lượng lô hàng ở điều kiện chuẩn 15oC và 1 atm rồi so sánh thừa/thiếu với số liệu của bến đi và B/L.

Giám định phẩm chất một lô hàng gas hóa lỏng: Là tiến hành lấy mẫu đại diện cho lô hàng và phân tích theo các chỉ tiêu và phương pháp qui định nhằm xác định phẩm chất lô hàng có phù hợp với hợp đồng, L/C… hay không.

Các chỉ tiêu phân tích của LPG/LAG bao gồm:

STT Tên các chỉ tiêu phân tích Đơn vị Phương pháp
01 Ap suất hơi tại 37,8oC kPa ASTM D 1267 or D2598
02 Hàm lượng cặn ml ASTM D 2158
03 Độ ăn mòn tấm đồng ASTM D 1838
04 Hàm lượng lưu huỳnh ppm ASTM D 2784
05 Hàm lượng Butadien % mol ASTM D2163
06 Hàm lượng Pentan và các hợp chất nặng hơn % vol ASTM D 2163
07 Hàm lượng Butan và các hợp chất nặng hơn % vol ASTM D 2163
08 Hàm lượng Olefin % vol ASTM D 2163
09 Tỷ trọng ở 150C kg/l ASTM D 2598 or D 1657
10 Hàm lượng nước tự do %wt Visual inspection
11 Nhiệt độ bay hơi 95% thề tích 0C ASTM D1837
12 Hàm lượng H2S ppm ASTM D 2420
13 Phân tử lượng Calculated
14 Tỷ lệ giữa C3 / C4 Calculated

Để biết thêm chi tiết và được tư vấn về dịch vụ giám định khí hóa lỏng, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Công ty TNHH IMI Việt Nam

Địa chỉ: Số 2/101 Phố Phương Khê, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Email: info@imi.vn

Hotline: +84 372 190781

Website: www.imi.vn

Các tin bài liên quan