Giám định nhựa đường

Nhựa đường tiếng anh là Bitumen hay Asphalt thông thường ở hai dạng:

Nhựa đường lỏng ở nhiệt độ trên 100 độ C: Loại này thường được chuyên chở bằng tàu chuyên dụng và được bơm lên bồn chứa chuyên dụng có hệ thống gia nhiệt…

Tàu chuyên dụng chở nhựa đường lỏng

Nhựa đường đông đặc ở nhiệt độ bình thường: Loại này thường được đóng trong các thùng phi, sau đó xếp vào trong các container để vận chuyển.

Nhựa đường đông đặc ở nhiệt độ bình thường đóng trong thùng phi

Các hạng mục giám định nhựa đường của IMI như sau:

Đối với nhựa đường lỏng ở nhiệt độ trên 100 độ C

  • Giám định khối lượng tàu bằng phương pháp đo thể tích
  • Xác định khối lượng hàng dỡ từ tàu khi áp dụng hệ số kinh nghiệm của tàu (VEF)
  • Giám sát quá trình bơm hàng
  • Giám định lượng hàng không thể bơm hết, còn sót trên tàu (nếu có) thông qua phương pháp tính hình nêm
  • Lấy mẫu và phân tích
  • Giám định khối lượng hàng trên bồn
  • Các hạng mục giám định đặc thù khác

Đối với nhựa đường đông đặc ở nhiệt độ bình thường đóng trong các thùng phi

Các chỉ tiêu phân tích đối với mẫu nhựa đường như sau:

Số TT Các chỉ tiêu thí nghiệm Đơn vị Tiêu chuẩn phân tích
1 Độ kim lún ở 25oC, 0,1mm, 5s 0,1mm ASTM or TCVN
2 Chỉ số độ kim lún PI
3 Điểm hóa mềm oC
4 Độ nhớt động lực ở 60oC Pa.s
5 Độ kéo dài ở 25oC, 5cm/phút cm
6 Hàm lượng Paraffin (% khối lượng) %
7 Điểm chớp cháy (Cốc mở Cleveland) oC
8 Độ hòa tan trong Tricloetylen %
9 Khối lượng riêng ở 25oC g/cm3
10 Các chỉ tiêu thí nghiệm trên mẫu nhựa sau khi thí nghiệm TFOT (Thin Film  Oven Test)
Tổn thất khối lượng %
Tỷ lệ độ kim lún còn lại so với độ kim lún ban đầu ở 25oC %
Độ kéo dài ở 25oC, 5cm/phút cm
11 Độ dính bám với đá Cấp

 

Để biết thêm chi tiết về dịch vụ giám định hàng nhựa đường vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH IMI Việt Nam

Địa chỉ: Số 2/101 Phố Phương Khê, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Email: info@imi.vn

Hotline: +84 372 190781

Website: www.imi.vn

Các tin bài liên quan