Phân tích thử nghiệm

Giám định khí hóa lỏng (LPG & LAG)

IMI là đơn vị có nhiều năm kính nghiệm trong lĩnh vực giám định khối lượng và chất lượng khí hóa lỏng, có hai loại khí hóa lỏng thông dụng được chuyên chở bằng tàu chuyên dụng đó là khí dầu mỏ hóa lỏng và khí amoniac hóa lỏng. Khí…Xem chi tiết

Giám định Xi măng và Clinker

          IMI giám định số/khối lượng và chất lượng của Xi măng và Clinker. Điều này có thể thay đổi từ giám định ở nhà máy trong quá trình sản xuất đến giám định ngẫu nhiên các sản phẩm được lưu trữ cuối cùng, và từ kiểm tra…Xem chi tiết