Chứng nhận

Giám định nồng độ khí cháy nổ

IMI tiến hành đo kiểm tra tình trạng trơ hóa của hệ thống bồn chứa hàng và các đường ống làm hàng tại các vị trí khác nhau và chứng nhận các vị trí này đã được trơ hóa bằng cách: Tiến hành đo kiểm tra thực tế nồng độ O2, i- C4H10 , H2S, CO…Xem chi tiết

Dịch vụ chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế  Đối tượng: Tất cả các sản phẩm đều tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (JIS, ASTM, BS, DIN, …) Lợi ích: – Đáp ứng yêu cầu của khách hàng về…Xem chi tiết