Liên hệ

Công ty TNHH IMI Việt nam

Địa chỉ: Số 2/101 Phố Phương Khê, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: +84 225 2614 530

Hotline:      +84 372 190781

Email: info@imi.vn & imi.infomation@gmail.com

Website: www.imi.vn