Giám định đá vôi xuất khẩu

Đá vôi là một loại đá giàu chất CaO ( trên 50% của lượng tinh khoáng) tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía bắc của Việt Nam.

Đá vôi sau khi khai thác được nghiền thành các loại cỡ hạt khác nhau để xuất khẩu tùy thuộc vào yêu cầu của Hợp đồng, thông thường có các loại: bột đá, đá dăm và đá cục (kích thước 10mm-40mm, 20mm-40mm, 40mm-80mm, 40mm-90mm,…)

Đá vôi dạng đá dăm xuất khẩu
Đá vôi dạng cục xuất khẩu

Giám định cỡ hạt đã vôi xuất khẩu

Các hạng mục giám định đá vôi xuất khẩu của IMI Việt Nam như sau:

Tại đầu trong (Cảng xuất, Nhà máy…):

 • Giám định trước khi xuất hàng (Giám định PSI): Lấy mẫu đống hàng, chuẩn bị mẫu phân tích và phân tích chất lượng. Xác định khối lượng của đống hàng bằng phương pháp đo thể tích
 • Giám định trong quá trình xuất hàng xuống các Sà lan vận chuyển: Giám định sạch sẽ và kín nước của các hầm hàng Sà lan trước khi nhận hàng, giám định mớn nước Sà lan, giám sát cân, niêm phong kẹp chì các Sà lan vận chuyển sau khi xếp xong hàng và giám định chất lượng (lấy mẫu trong quá trình xếp hàng, chuẩn bị mẫu phân tích và phân tích chất lượng)
 • Các hạng mục giám định khác theo yêu cầu

Tại đầu ngoài tàu:

Các chỉ tiêu phân tích thông dụng của đá vôi xuất khẩu:

 • CaO
 • SiO2
 • MgO
 • Fe2O3
 • S
 • P
 • Moisture
 • Size distribution (xác định bằng sàng tại hiện trường hoặc tại phòng thí nghiệm)

Để biết thêm và được tư vấn về dịch vụ giám định hàng đá vôi xuất khẩu của IMI Việt Nam vui lòng liên hệ:

Các tin bài liên quan