Giám định Quặng kim loại (Ferroalloys)

Quặng kim loại (Ferroalloys) bao gồm các loại sau:

Ferrochromium (FeCr), Ferrosilicochromium (FeSiCr), Ferrosilicon (FeSi), Ferrosilicomanganese (FeSiMn), Ferromanganese (FeMn), Ferrotitanium (FeTi), Ferromolybdenum (FeMo), Ferrotungsten (FeW), Ferroniobium (FeNb), Ferrovanadium (FeV).

Giám định FeCr
Giám định FeSi
Giám định FeMn
Giám định SiMn
Giám định FeMo

Giám định một lô hàng Quặng kim loại là kiểm tra trình trạng, sô/khối lượng và chất lượng dựa trên cơ sở của Hợp đồng, L/C và các tiêu chuẩn ISO/ASTM/TCVN về Quặng kim loại.

Để biết thêm chi tiết và được tư vấn về dịch vụ giám định Quặng kim loại, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH IMI Việt Nam

Địa chỉ: Số 2/101 Phố Phương Khê, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Email: info@imi.vn

Hotline: +84 372 190781

Website: www.imi.vn

Các tin bài liên quan