Giám định hàng hải

Giám định khi giao trả tàu

Giám đinh khi giao trả tàu hay còn gọi là Full on-off hire survey bao gồm giám định nhiên liệu khi giao trả tàu và giám định tình trạng của tàu khi giao trả. Giám định nhiên liệu khi giao trả tàu hay còn gọi là on-off hire bunker survey:…Xem chi tiết

Giám định nhiên liệu khi giao nhận tàu

Giám định nhiên liệu khi giao nhận tàu (on-off hire bunker survey) là giám định khối lượng dầu nhiên liệu DO và FO trên tàu tại thời gian và địa điểm giao tàu. Địa điểm bàn giao tàu thông thường được chỉ định tại phao số 0, trạm hoa tiêu……Xem chi tiết

Giám định cấp dầu (DO & FO)

Giám định cấp dầu là giám định khối lượng và chất lượng của nhiên liệu DO, FO khi cấp lên tàu. Giám định khối lượng dầu nhiên liệu được thực hiện bằng cách đo tất cả các két chứa dầu của tàu mẹ (tàu nhận dầu nhiên liệu) trước và sau khi cấp…Xem chi tiết

Giám định lashing

Giám định lashing là giám định xem hàng hóa có được chất xếp và chằng buộc hợp lý hay không, từ đó xác định xem có đủ khả năng đi biển hay không. Hay nói cách khác là giám định xem việc xếp hàng, chèn lót và chằng buộc có…Xem chi tiết

Giám định mớn nước

Nguyên lý cơ bản của phương pháp giám định mớn nước tàu biển/Sà lan là áp dụng định luật Archimedes “Một vật khi nổi tự do trong nước sẽ chiếm một thể tích nước có khối lượng bằng khối lượng của chính nó”. Như vậy khối lượng của hàng hóa…Xem chi tiết

Dịch vụ giám định hàng hải

Đối tượng giám định: Phương tiện vận tải trên sông và trên biển… Hàng hóa trên tàu, sà lan, bồn, container… Loại hình giám định: – Giám định khả năng đi biển của tàu – Giám định sạch sẽ, sự phù hợp hầm hàng – Giám định kín chắc hầm…Xem chi tiết