Quy chế hoạt động

Công ty TNHH IMI Việt Nam là công ty TNHH một thành viên được thành lập để kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa xuất nhập khẩu và chứng nhận.

Công ty cung cấp các dịch vụ bao gồm:

Dịch vụ giám định

Dịch vụ chứng nhận

Dịch vụ phân tích

Quy chế hoạt động chung của IMI là luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về giám định thương mai, tuân thủ các chính sách của công ty và các quy trình mà công ty đã ban hành.

Phương châm hoạt đông của Công ty chúng tôi là “Chuyên nghiệp – Chính xác – Khách quan – Kịp thời”

Việc giám định/chứng nhận/phân tích được thực hiện theo các yêu cầu của khách hàng tại các kho hàng, bến bãi, nhà máy, cảng sông, cảng biển… ở các tình thành trong cả nước, ở các phòng thí nghiệm và ở các quốc gia khác. Chúng tôi cam kết mọi hoạt động của Công ty là hợp pháp.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH IMI Việt nam

Địa chỉ tại: Số 2/101 Phố Phương Khê, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Số điện thoại: 0225 2614530 hoặc hotline: 0372190781

Email: info@imi.vn hoặc imi.infomation@gmail.com

Website: www.imi.vn

Các tin bài liên quan