Giám định khi giao trả tàu

Giám đinh khi giao trả tàu hay còn gọi là Full on-off hire survey bao gồm giám định nhiên liệu khi giao trả tàu và giám định tình trạng của tàu khi giao trả.

Giám định nhiên liệu khi giao trả tàu hay còn gọi là on-off hire bunker survey:

Giám định nhiên liệu khi giao nhận tàu

Giám định tình trạng của tàu khi giao trả là giám định tình trạng của: thân vỏ ngoài còn tàu, các hầm hàng, nắp hầm hàng, mặt boong, các trang thiết bị buồng máy, các trang thiết bị buồng lại, các trang thiết bị cứu sinh, các trang thiết bị cứu hỏa…và kiểm tra các giấy chứng nhận của tàu.

Kiểm tra tình trạng của vỏ thân tàu
Kiểm tra các trang thiết bị buồng lái
Kiểm tra các máy móc trong buồng máy
Kiểm tra các máy móc trong buồng máy
Kiểm tra các trang thiết bị cứu sinh
Kiểm tra các trang thiết bị cứu hỏa trên tàu

Kiểm tra các loại giấy tờ của tàu bao gồm: Certificate of Registry, International Load line Certificate, Certificate of Classification, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate, Safety Radio Certificate, I.O.P.P Certificate, International Safety Management Certificate, Document of Compliance, SSCEC, Loading and Stability Booklet…

Chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH IMI Việt Nam

Địa chỉ: Số 2/101 Phố Phương Khê, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Email: info@imi.vn

Hotline: +84 372 190781

Website: www.imi.vn

Các tin bài liên quan